SIÐAREGLUR GÓÐRA SAMSKIPTA

Persónuleg og fagleg heilindi

 • Starfsmenn Góðra samskipta skulu ástunda persónuleg og fagleg heilindi í starfi sínu. Með persónulegum heilindum er átt við hegðun sem er í samræmi við góða almenna siðferðisvitund. Með faglegum heilindum er átt við hegðun sem er í samræmi við siðareglur fyrirtækisins.

 • Starfsmenn Góðra samskipta virða í starfi hagsmuni almennings.

 • Starfsmenn Góðra samskipta veita ekki af ásetningi villandi eða rangar upplýsingar.

 • Starfsmenn Góðra samskipta taka ekki að sér verkefni sem eru til þess fallin að rýra traust almennings á starfi og virðingu almannatenglastéttarinnar eða fyrirtækinu sjálfu.

 • Starfsmenn Góðra samskipta leitast ávallt við að gefa raunsanna mynd af þeirri stofnun, félagi, einstaklingi eða fyrirtæki sem þeir vinna fyrir.

 • Starfsmenn Góðra samskipta skaða ekki af ásettu ráði orðspor eða starfsemi annarra fyrirtækja eða almannatengla.

 

Framkoma gagnvart viðskiptavinum og keppinautum þeirra

 • Starfsmenn Góðra samskipta hafa þá almennu skyldu að sýna viðskiptavinum og vinnuveitendum, núverandi og fyrrverandi, fyllstu sanngirni og trúnað.

 • Starfsmenn Góðra samskipta taka ekki að sér verkefni fyrir beina keppinauta viðskiptavinar án vitundar viðkomandi.

 • Í starfi sínu beita starfsmenn Góðra samskipta ekki aðferðum sem gera lítið úr keppinautum skjólstæðinga sinna. Starfsmenn Góðra samskipta villa aldrei á sér heimildir, hvorki í persónulegum samskiptum eða á netinu.

 • Starfsmenn Góðra samskipta skulu ekki taka við greiðslu fyrir sama verk frá tveimur eða fleiri aðilum án vitundar viðkomandi aðila.

 

Vinnubrögð og markmið viðskiptavina

 • Góð samskipti taka ekki að sér verkefni fyrir aðila sem eru í starfsemi sem er í beinni andstöðu við gott siðferði og samfélagslega ábyrgð að mati starfsmanna Góðra samskipta eða beita meðulum eða vinnubrögðum sem eru óeðlileg að mati starfsmanna Góðra samskipta.

 • Góð samskipti áskilja sér rétt til að hafna viðskiptum á þessum forsendum og að slíta viðskiptum við núverandi skjólstæðinga ef í ljós kemur að framferði þeirra eða markmið eru í andstöðu við áðurnefnd skilyrði.

 

Framkoma í samskiptum við fólk (þ.m.t. á netinu)

 • Starfsmenn Góðra samskipta viðurkenna og leiðrétta ef þeir hafa gert mistök. Þeir iðka fullt gagnsæi gagnvart mistökum sínum og reyna ekki að breiða yfir þau.

 • Starfsmenn Góðra samskipta virða höfundarrétt og nýta ekki hugverk annarra í hagnaðarskyni fyrir sig eða umbjóðendur sína án leyfis.

 • Starfsmenn Góðra samskipta koma aldrei fram í skjóli nafnleysis. Við gefum ávallt upp okkar rétta nafn og fyrir hverja við störfum.

 

 

Starfsmenn Góðra samskipta fylgja einnig siðareglum Almannatengslafélags Íslands en þær taka mið af siðareglum Alþjóðasamtaka almannatengla (IPR).